Dienst 26 augustus 2012

10.00 uur Dienst in Hervormde Kerk
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Alweer een broodverhaal bij Marcus. In hoofdstuk 8 wordt weer verteld over een wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, net als in hoofdstuk 6. De leerlingen waren echter alweer vergeten dat ze niets tekort hoefden te komen. Ook Elisa maakte het al mee, dat er geen honger geleden hoefde te worden. Het wonderverhaal staat in 2 Koningen 4, 38-44.