Dienst 19 augustus 2012

10.00 uur Dienst in Gereformeerde Kerk
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. van der Brink uit De Wijk
De organist van deze dienst is mevr. M. van Dorsten-Lopers
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerk en Zending