Dienst 15 juli 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. T. Koster uit Meppel
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie