Dienst 12 augustus 2012

10.00 uur Dienst in Hervormde Kerk
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

We lezen uit het Marcus-evangelie, uit hoofdstuk 7, 24-30. Een Syro-Fenicische vrouw vraagt Jezus om aandacht voor haar bezeten dochter. Jezus vergelijkt haar met een hond, maar zij laat zich niet afschepen
en eist de kruimels voor de honden op….