Dienst 1 juli 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Jeugdwerk PKN

We lezen vandaag uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 4, 35-41. Het bekende verhaal van de storm op
het meer. Het is een verhaal over angst en vertrouwen, de twee basishoudingen van het leven, zou je kunnen
zeggen. Leven we vanuit angst of vanuit vertrouwen?