Dienst 3 juni 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. J.F de Vlieger uit Vught
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Werelddiaconaat