Dienst 24 juni 2012

10.00 uur Dienst, viering Heilig Avondmaal
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Een avondmaalsdienst waarbij de oudste kinderen van de zondagsschool worden betrokken. Samen met hen
wordt de betekenis van samen brood en wijn delen. Zij zullen een actief aandeel in deze dienst hebben.

We lezen uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 4, 35-41. Het bekende verhaal van de storm op het meer. Het is een verhaal over angst en vertrouwen, de twee basishoudingen van het leven, zou je kunnen zeggen. Leven we vanuit angst of vanuit vertrouwen?