Dienst 17 juni 2012

10.00 uur Feestelijke dienst in de feesttent m.m.v. Living Relations
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. W.L Dekker
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor E.O. Metterdaad en Onkosten