Dienst 10 juni 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. W.J. Molenaar uit Meppel
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie