Dienst 13 mei 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

We lezen verder uit het boek Handelingen, hoofdstuk 11, 1-18: het bekende verhaal van het visioen van
Petrus met het laken met de reine en onreine dieren. Petrus probeert de joden in Jeruzalem ervan te
overtuigen dat ook de heidenen, de niet-joden, mee mogen doen in het heilsgebeuren van God in Jezus.