Ionaviering zondag 22 april 2012

Op zondag 22 april is er om 19 uur in de hervormde kerk van Nijeveen een zogenaamde Ionaviering. In deze viering klinken liederen uit Iona, afgewisseld door lezingen, gebeden en stilte. Aan de dienst werkt de cantorij uit Nijeveen mee.

Wat is Iona? Iona is een eiland voor de Schotse kust, ten noorden van Ierland in de Atlantische Oceaan. In het jaar 563 kwam Columba, een Ierse monnik, met twaalf andere monniken in hun bootjes naar Iona. Ze stichtten er een klooster op Keltisch christelijke grondslag. De Kelten voelen zich sterk met de natuur verbonden. Hoe kan het ook anders als het leven door water en wind en het snelle wisselen van regen, storm en zon bepaald wordt. De Kelten ervaren Gods aanwezigheid overal, in de natuur, maar ook in het gewone dagelijkse leven. Dat komt tot uitdrukking in de vele zegenspreuken, liederen en gedichten. De teksten en melodieën kenmerken zich door eenvoud. De oecumenische gemeenschap die op Iona is ontstaan, zet zich in voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Gasten van overal komen naar Iona om er inspiratie op te doen en de inzet van de gemeenschap te delen.

Zo is ook ds. Theunis Veenstra uit Havelte naar Iona gegaan om daar inspiratie op te doen.

Het was een pelgrimstocht, op de fiets reisde hij naar Schotland. Aansluitend aan de viering, om 20 uur, zal hij in het jeugdgebouw naast de kerk, met woord en beeld, verslag doen van zijn reis.

Welkom! Het is uiteraard ook mogelijk alleen de viering of het verhaal bij te wonen.