Dienst 29 April 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. T.H. Veenstra uit Havelte
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie