Dienst 22 April 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Eredienst/kerkmuziek

19.00 uur Ionaviering (gezamenlijk)

Na Pasen staat het boek Handelingen op het rooster. De boodschap van Jezus is door zijn kruisiging niet tot zwijgen gebracht, maar krijgt juist nog meer betekenis. Zijn leerlingen trekken vol geestdrift de wereld in. Steeds meer mensen raken erbij betrokken….

’s Avonds is er een Ionaviering om 19 uur in onze kerk.