Dienst 15 April 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. J. Peters
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie