Liturgisch bloemstuk 25 Maart 2012

We zien rondom het gaffelkruis dat de levensboom verbeeldt, korenaren en graankorrels.
De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met leven.
Deze kern verwijst ook naar het geestelijke leven dat in ieder mens verborgen ligt.
Als het gezaaid wordt in de aarde en sterft, zal het veel vrucht dragen. Het leven durven loslaten en verliezen zal een mens bij zijn diepste kern brengen. De bladeren van de vingerplant verwijzen naar open handen, die kunnen loslaten. (Bij Joh. 12, 20-33)

Uit handen vallen,
je overgeven,
loslaten
gewild
of ongewild
je leven verandert.

Schenk ons
kracht
om op te staan
als een ander mens,
en vrucht te dragen
op eigen wijze.