Liturgisch bloemstuk 11 Maart 2012

Het spirituele middelpunt, het huis van de Eeuwige, verbeeld door de stam of het kruis, wordt vervuild doordat men er een marktplaats van maakt, waar geld en macht de dienst uitmaken. De hebzucht wordt verbeeld in de cirkel rond de stam met al de spulletjes. Jezus veegt het in het verhaal van de tempelreiniging schoon met een zweep. Maar ook bij Ezechiël gaat de zweep erover. God straft de ontrouw van zijn volk.
Maken mensen ruimte voor verandering?, is de vraag van deze tijd voor Pasen.