Liturgie 18 Maart 2012

Aansteken van de kaars, Lied ‘Uw Woord is een licht…’

Welkomstlied

Genade zij u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus Onze Heer

Kinderverhaal van de bakker

Introïtus Psalm 122, 1 en 2

Drempelgebed

Graduale Psalm 122, 3

Zondag Laetare

Een bewerking van psalm 23 door de japanse dichteres Toki Miyaschina

Gezang 14, 1,2,3

Ezechiel 17.22-24

Gezang 482, 1,2,3,4

Het pakje soep, het blik tomaten en de tomaat, ofwel het wonder van wat is

Lezing: Johannes 6, 1-15

Gezang 57A, 1,2,3

Overdenking

Gezang 463

Voorbeden

Collecten

Slotlied: Gezang 330, 1 en 2

Zegen