Dienst 6 April 2012 Goede Vrijdag

19.30 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer

Goede Vrijdag: we staan stil bij het leiden en sterven van Jezus. Door te kijken naar kruiswegstaties van de priester en schilder Sieger Köder (kruiswegstaties bestaan uit 14 afbeeldingen uit het lijdensverhaal van Jezus), vergezeld van teksten, proberen we in een sobere en verstilde vorm bij Jezus te zijn in zijn doodsstrijd. Ook is het mogelijk onze eigen pijn neer te leggen bij het kruis.