Dienst 18 Maart 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerk in Actie en Diakonaat