Dienst 14 Maart 2012

10.00 uur S.O.W. dienst, Biddag voor gewas en arbeid
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. W.L. Dekker
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor de Voedselbank