Dienst 11 Maart 2012

10.00 uur Dienst: Viering Heilig Avondmaal en (her)bevestiging ambtsdragers
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Neem een kind voor je rekening.

Het is de derde zondag van de 40-dagentijd. Vanwege de krokusvakantie vieren we deze zondag (wat later dus) het avondmaal. Ook zal er (her)bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden.

We staan deze morgen stil bij Ezechiël 14, 12-23. Het ziet er slecht uit voor het volk Israël en met Jeruzalem. De profeet roept onheil af over de stad. Niemand kan zich verschuilen achter een ander. En toch zal ook een kleine rechtvaardige rest opstaan en anderen troosten.