Liturgisch bloemstuk 26 Februari 2012

Het is de eerste zondag van de 40-dagentijd, een tijd van inkeer en soberheid, maar ook een tijd van hoop en verwachting.

In de schikking staat de houten knoest of tak centraal. In Ezechiël 17 komt een twijgje voor dat zal uitgroeien tot een boom die vruchten voortbrengt. Ook het kruis van Jezus wordt met Pasen tot een levensboom.

De spiraalvorm aan het hout is een beeld voor inkeer. De spiraal beweegt zich namelijk van buiten naar binnen.

De stenen en het zand verwijzen naar de 40 dagen dat Jezus in de woestijn verzocht werd.
De kleur paars is de kleur van inkeer en bezinning.