Dienst 19 Februari 2012

10.00 uur Jeugddienst/ alternatief
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterneheer en Diaconie

Een alternatieve viering. En verder is daar zoals gewoonlijk nog niets van bekend. De verwachting is dat we dan internet in de kerk hebben en daar moeten we dan natuurlijk ook gebruik van maken!