Dienst 12 Februari 2012

10.00 uur Dienst m.m.v. koor T.O.G.
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

We lezen verder uit Ezechiël, hoofdstuk 1, verzen 15-28. We gaan verder met het visioen dat Ezechiël krijgt.
Een tron met wielen ziet hij, een troonwagen, teken dat God regeert.
De beelden uit het visioen zijn ongewoon, maar ook weer niet zo ongewoon, als wij denken aan alle films met
mythische figuren en science-fictionachtige voorstellingen, die wij langs zien komen. Denk aan Harry Potter, Lord of the Rings, Avatar e.d.
We zullen deze zondag ook veel aan zang doen. T.O.G. komt zingen, deels met ons.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.