Liturgie 8 Januari 2012

Welkom, de paaskaars wordt door de ouderling van dienst ontstoken
Gezang 398.1 en 7

Opening naar het nieuwe jaar: Nieuw

nieuw is het jaar
voor wie met open ogen wil zien wat komen zal
de liefde die wij delen
het ongemak door ziekte, ouderdom
van jong tot oud
wie ben ik en wie ben jij wie zijn wij voor elkaar?

nieuw ben je als je onbezorgd de dag kan beginnen
omdat je weet dat je niets te verliezen hebt
maar alles te winnen
je leven immers is geen bezit
maar een geschenk
een wonder van nu, niet morgen
maar vandaag
en elke dag opnieuw

nieuw is het jaar als je je armen opent
en zegt kom maar, ik waag het er weer op
want rijk ben ik met jou, met jullie
wij met elkaar

nieuw is het leven als je durft te vertrouwen
daar waar je ook gaat en wat je ook ontmoeten zal
dat met je meegaat de Naam van de Onnoembare
die wij God noemen, Liefde Geest Barmhartigheid

met open hart en open ogen

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wij zingen staande onze intochtspsalm Psalm 72, 1 en 2

onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die niet loslaat wat Hij met ons begonnen is
Genade zij u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer
amen

Psalm 72, 4 en 5
Gebed
Mattheus, 2, 1-12
Gezang 166, 1 en 4
Overdenking
Gezang 161
Voorbeden
Collecten
Slotlied gezang 160
Zegen

Zegen geef ik jou
op de weg die voor je ligt
in voorspoed, dat je je bevoorrecht weet en dankbaarheid kunt delen
in tegenspoed, dat je je gedragen weet door de mensen om je heen
omdat God ons draagt in de mensen die ons zijn gegeven
dat je licht mag vinden als het je duister is
dat je nooit zult vergeten mens te zijn die leeft bij de dag
het leven als geschenk een kans om nooit te missen
en bovenal
dat liefde je deel mag zijn
want in de liefde delen wij in God.

gezongen amen