Dienst 8 Januari 2011

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

We gaan de brief aan de Korintiërs lezen in deze periode. Op deze zondag is de lezing: 1Kor. 6, 9-20. Paulus heeft het hier vooral over ons lichaam. Hij stelt hier losbandigheid en hoererij aan de kaak en heeft het over het lichaam als de tempel van de Geest. Hoe gaan wij om met ons lichaam? We houden nieuwjaarsreceptie en nodigen de nieuw- en ingekomenen uit zich daar voor te stellen!