Dienst 5 Februari 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor stichting Kerk in Actie en Werelddiakonaat

Het leesrooster geeft als alternatieve lezing het boek Ezechiël aan. Ezechiël is als priester met zijn
volk verbannen in Babel. Ver weg van de tempel in Jeruzalem. Maar daar krijgt hij een bijzonder visioen. Het visioen staat in hoofdstuk 1, verzen 1-14.