Dienst 15 Januari 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. R. Fechner uit Maarsbergen
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor PKN en Oecumene