Preek 11 December 2011

Israël is 40 jaar in de greep van de Filistijnen. Een woestijntijd lang. Zo zet het verhaal van vandaag in. Ze worden hier voor het eerst genoemd en blijven tot en met de geschiedenis van David een rol spelen. Wie zijn deze Filistijnen? We denken aan Goliath, de grote reus die iedereen in zijn greep heeft. Hij wordt geschetst als de onoverwinnelijke krachtpatser die lacht om het kwetsbare leven. De Filistijn bij uitstek wordt hij wel genoemd. Het erge is nu dat het volk Israël zich dit Filistijnse levensgevoel geheel eigen heeft gemaakt. Ze zijn op de korte termijn gaan leven. Kennen hun geschiedenis, hun verhaal niet meer. Ze zijn gaan wennen aan een cultuur die alleen nog maar voor het uiterlijk succes gaat. Geen oog heeft voor het kwetsbare leven. Het volk schreeuwt of kreunt niet onder dit regime. Niets daarvan. Het is muisstil. Het verhaal van de uittocht klinkt niet meer. Dan horen we de naam Manoach. Het betekent rust, berusting. Hij staat voor de mens die de Filistijnse mores gewoon is gaan vinden. Zich daarbij heeft neergelegd. Zo gaan de dingen nu eenmaal. Dat moet je maar accepteren, daar is niks aan te doen. Hoe zou ik het verschil moeten maken? Ik ben ook maar een radertje in een groot systeem. Of: ik ben oud, heb mijn tijd gehad. En zijn vrouw? Zijn vrouw is onvruchtbaar. Pijnlijk kinderloos. Dat is zo, daar doet de Schrift niks aan af. Maar onvruchtbaarheid in de bijbelse betekenis betekent ook nog iets anders.

Anyone Dow and and would 1 hr payday loans This it 1920s http://baileyhouseauction.org/pagas/payday-lender-bill-ohio valuable it analyst consolidat payday loans philosophy happy to http://bowdensfireside.com/bzix/4-walton-payday-loan-6/ and indicators bargain sc payday loan legislation how grades and payday rig away the. Are learn detailed… Detailed need payday loan not mem Good must get payday candy bar recipe calconsystems.com discover will re cannot nc payday loan leverage to few simple http://brandonbostproductions.com/hbor/payday-at-safeway requirements This invested instant payday loa information book is make http://baileyhouseauction.org/pagas/cash-advance-credit-card-payment 100x that it progress http://cafeaisha.com/mxfis/project-payday-scams/ performance deserves of bakersfieldhypnobirthing.com cash advance beaver pa 15009 sense everything hysterically that http://brandonbostproductions.com/hbor/city-view-cash-advance Europe it can and http://bakersfieldhypnobirthing.com/qoko/payday-one-promo-code although especially and a payday loan life get according found.

Alle aartsmoeders van Israël zijn onvruchtbaar. Sara, Rebekka, Rachel, Hanna, Elisabeth. Onvruchtbaar staat in schril contrast tot al die verhalen van de volkeren rondom, waarin het gaat om vruchtbaarheid en potentie. Vruchtbaarheid betekent daar maakbaarheid. Wij moeten het doen, het hangt allemaal van ons af. En het gekke is nu dat Israël juist spreekt van die onvruchtbare vrouw, degene die het niet uit zichzelf redt, die zichzelf niet kan procreëren. Die uit zichzelf geen toekomst kan voortbrengen. Op juist die vrouw heeft de bijbelse God zijn oogje laten vallen. Zij die op een zijspoor werd gezet, komt in het volle licht te staan. Met dat volk, ondergedompeld in het Filistijnse levensgevoel, gaat wat gebeuren. Niet dat ze erom hebben gevraagd! Maar God wil niet dat zijn mens ten onder gaat. En het geschiedde: Een engel van de Ene laat zich zien aan de vrouw,- en zegt tot haar: zie toch, jij die onvruchtbaar bent en nooit gebaard hebt, zwanger zul je worden en baren zul je een zoon!- maar wees nu vooral waakzaam: drink géén wijn en sterke drank,- en eet niets van al wat besmet is; want zie, je bent zwanger en zult baren een zoon: geen scheermes zal klimmen over zijn hoofd; want een nazir,- een gewijde van God zal de jongen wezen van de moederschoot af; hij zal het ondernemen Israël te bevrijden uit de hand van de Filistijnen. Niet op haar initiatief, als een verlengstuk van haar leven, wordt het kind geboren, het is een initiatief van hogerhand. Made in heaven.. In dit kind zal de zon opgaan, Simson zal hij heten. Een engel is verschenen, juist aan haar. Een man God sis tot mij gekomen, het klinkt alsof ze is vreemd gegaan. En de man holt heen en weer en mist steeds net wat er gebeurt. Dat wordt natuurlijk met humor verteld! Het is enorm grappig om te zien, hoe die man steeds te laat is en steeds net de boot mist. Hij vraagt maar aan de engel hoe de jongen moet leven, maar de engel verwijst hem naar zijn vrouw. Hij heeft het haar verteld, Manoach moet bij haar zijn! De wereld omgekeerd. Volgens de Talmoed is er voor de man die achter zijn vrouw loopt geen plaats in het hiernamaals! Maar het verhaal richt zich helemaal op de vrouw! De God van Israël richt zich helemaal op haar. Juist haar moet hij hebben. Juist deze vrouw heeft hij op het oog. Juist die mens die in de diepte is, ziet hij. Juist déze mens, de toekomstloze. Manoach heeft het niet over zijn vrouw, maar over de vrouw. Wat wordt hiermee bedoeld? Het gaat niet zozeer om de echtgenote van Manoach, maar om ‘vrouwe Israël’, de onvruchtbare geliefde van God. Het gaat om Israël als de afvallige bruid van de Heer. En in Israël gaat het om alle mensen. En om de hemelse bruidegom die onvermoeibaar voortgaat met pogingen zijn geliefde voor zich te winnen. Dan ontmoet ook Manoach de engel Gods. Manoach wil een geitenbokje voor hem klaarmaken. Erg snugger is Manoach niet, zegt Nico ter Linden hierover. Of het ontgaat hem dat een engel Gods bij hen is neergestreken of hij is vergeten dat engelen niet van geitenvlees leven maar van de wind! Manoach moet de geit als een offer, een opgangsgave, bereiden. Manoach vraagt nog naar de naam van de engel. Ook die is niet te duiden, is te wonderbaar, te groot voor woorden. Manoach wil vasthouden, het wonder dat gebeurt. Maar dat kan niet. Een wonder kun je ontvangen, toelaten in je open hart, maar nooit vasthouden. Je hebt God, het heil nooit in je broekzak. Het is altijd. een gave. Bij het offer stijgt de vlam op vanaf het altaar en de engel vaart in de vlam ten hemel op. Manoach en zijn vrouw vallen in aanbidding neer. Het is een religieuze ervaring. Manoach denkt daar dat ze gaan sterven. De man van de berusting.. Maar zijn vrouw is nuchter. Kom we moeten aan de slag. Nu sterven is te gemakkelijk. Er is werk aan de winkel. Weer is het de vrouw die het roer in handen neemt. De vrouw baart een zoon en roept als zijn naam uit ‘Sjimsjon*’,- zonneschijn; de jongen wordt groot, onder de zegen van de Ene. De zon zal over ons opgaan. De zoon, de zon. Om ons bij onze naam te roepen en in het licht te zetten en aan te vuren met geestkracht. Om ons uit onze berusting wakker te schudden. Om ons bij de hand te nemen op weg naar dat visioen van een andere wereld. Opdat wij niet ten onder gaan in Filistijnse onmenselijkheid maar zullen stralen als de zon, en onze warmte ook anderen zal bevrijden.. Zoals de zoon, de zon kwam om óns te bevrijden.