Dienst 1 Januari 2012

10.00 uur SoW-viering in Hervormde kerk Kolderveen, inloop koffiedrinken vanaf 10 uur.
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. W.L. Dekker
De organist van deze dienst is mevr. A Westenbrink
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Roosevelthuis

Er is in onze kerk geen dienst. Er is wel een dienst in Kolderveen, waar u hartelijk welkom bent.