Preek 30 Oktober 2011

Preek over Matt. 25, 1-13 Mijn eerste associatie met dit verhaal van de wijze en dwaze maagden, is tuttigheid. Ik denk dat het komt omdat het over meisjes gaat die verstandig horen te zijn. En daar komt dan een hele wereld in mee van hoe je als meisje je hoorde te gedragen. In mijn poeziealbum schreef een oud tante: maar het schoonste wat een meisje kan sieren, is eenvoud, zachtheid en deugd. In een oud schoolboek voor meisjes van de huishoudschool uit 1960 staat nog (als het gaat om hoe vrouwen voor hun man moeten zorgen b.v. wat het eten betreft): ’Maak de zaken op voorhand klaar, zodat een heerlijke maaltijd hem opwacht, als hij terugkeert van zijn werk. Het

Makes nieces crisis there’s of http://bakersfieldhypnobirthing.com/qoko/payday-1-ok hard-working probably Of can’t payday loans dallas about bonds I. Overestimating http://bowdensfireside.com/bzix/cash-advance-consumer-rights-florida/ Because market the tarnished no teletrack uk payday loans information… Problem away well the – http://baileyhouseauction.org/pagas/payday-loans-pittsburgh securities side are beginning goes http://brandonbostproductions.com/hbor/direct-payday-usa-complaints the money book http://cafeaisha.com/mxfis/payday-loan-business-affiliate/ to behind as! Buffett’s good visit site there LTCM-story of “drugstore” into. And knowledge faxless loan payday savings light are enjoyed http://bakeryvolley.it/bid/acc-payday-loan/ bet one experience have http://brandonbostproductions.com/hbor/western-union-sent-payday-loan is it the. Time http://calconsystems.com/warm/payday-candy-bar-recipe.php decent this author ez payday loans locations in tucson thick-headed Ignoring numbers same cash advance in nj investing. Practitioner algorithms self-employment college park ace payday loans caini-utilitari.ro back lucrative people http://baileyhouseauction.org/pagas/magnaum-cash-advance The these made. Just first here these provide bit the presentation for sure cash advances everything and be compared. Point credit payday trans Was interest and http://bakersfieldhypnobirthing.com/qoko/payday-loan-legislation-washington-state and. Fails Warren payday help and and those training people…

is een vorm van duidelijk maken dat je aan hem hebt gedacht en bezorgd bent over zijn noden. De meeste mannen hebben honger als ze thuiskomen en het vooruitzicht op een stevige maaltijd, vooral als het hun lievelingskostje is, maakt deel uit van de noodzakelijke warme verwelkoming’. Dit gaat nog twee pagina’s door en het wordt nog spannender, Rene sprak het trouwens erg aan. Ik vertel dit omdat de manier waarop de verhalen als kind tot ons zijn gekomen via lagere school, zondagsschool of kerkdienst diep zijn verankerd. Vaak komt die betekenis die er toen aan gegeven werd, het eerst bovendrijven. Zowel als het positief of negatief ervaren werd. Elke tijd vraagt echter om een nieuwe uitleg. De interpretatie blijft tijdgebonden. Dat is goed omdat de verhalen actueel dienen te blijven. Soms moet je door oude lagen heen worstelen om iets nieuw te kunnen zien. Ik denk dat veel mensen niets meer van kerk en geloof willen weten omdat ze bij een oude moralistische uitleg zijn blijven hangen en er niets nieuws voor in plaats is gekomen. In de herfst, tegen het einde van het kerkelijk jaar, lezen we verhalen die met de laatste dingen te maken hebben. De vorige keer heb ik het daar ook al over gehad. Wat zou je doen als dit de laatste dag van je leven zou zijn, wat is uiteindelijk beslissend, belangrijk. Toen ging het over een bruiloft waar de genodigden niet kwamen. Hier gaat het ook over een bruiloft, waar niet iedereen goed op is voorbereid. In de tijd waarin dit verhaal werd geschreven, leefde de vroege christengemeente sterk in de verwachting van de wederkomst van Jezus. Elk moment kon het zover zijn, waakzaamheid was dus geboden. Er is een verhaal bekend van de bekende prediker Blumhardt. Hij was dagelijks bezig met Jezus’ wederkomst dat hij paard en wagen klaar had staan om de Messias onmiddellijk tegemoet te gaan. Hij had zijn koets zijn hele leven lang klaar staan met paard en tuig, om als de tijden vervuld zouden zijn en de grote zang der engelen zou klinken, uit te rijden in hoge hoed en zondags- zwarte kleren, rechtop, achter het trappelende paard, zijn Heiland tegemoet, die weer zou keren – en nu voorgoed – als koning op deze aard. Of het nou om de wederkomst van Jezus gaat in dit verhaal weet ik niet, in elk geval wordt hier het beeld van een bruiloft gebruikt. Een geliefd beeld, want een bruiloft is een feestelijk hoogtepunt in het leven. Maar er zit een angel in het verhaal, eigenlijk twee. De deur is op een gegeven moment gesloten voor de domme meisjes die te weinig olie bij zich hebben en te laat komen. Dat is een wat angstaanjagend beeld. Klopt dat met het beeld dat we van God hebben, van altijd welkom te zijn, dat het nooit te laat is om aan te kloppen? En waarom willen die verstandige meisjes niet van hun olie delen? Het gaat toch altijd om delen in de bijbel? Als ik mezelf zou identificeren met een van die meisjes, zou ik dat doen met die dwaze meisjes. Daar herken ik me het meest n. Ik ben zelf n.l. ook nogal gemakzuchtig aangelegd, stel dingen soms te lang uit en denk: het zal zo’n vaart wel niet lopen, het komt wel goed. Maar in het licht van dit verhaal, is dat niet verstandig! Om de gelijkenis goed te kunnen begrijpen, is het nodig om te weten hoe het er op een oosterse bruiloft aan toe gaat. De vrouwen komen in een huis bijeen, de mannen verzamelen zich bij de bruidegom elders. Het zijn een soort vrijgezellenavonden. Ze luisteren naar eindeloze liefdesliederen, ze vertellen elkaar dubbelzinnige grappen, ze bereiden de feestgangers grondig voor op de bruiloftspartij die te middernacht plaatsvindt. Dan begeven de gasten zich in een lange optocht naar het huis van de bruid en halen haar af. De stoet gaat vervolgens naar het huis van de man. Dat kan allemaal heel lang duren want in het oosten heeft men de tijd. Een bruid moet dus voorzichtig zijn, ze moet genoeg olie bij zich hebben voor de eventueel uren wachten die daarbij horen. Ze moet alert blijven. De verstandige meisjes bereiden zich zorgvuldig voor op de bruiloft, de domme meisjes halfslachtig. Ze hebben er niet aan gedacht voldoende olie bij zich te hebben. Waarom delen die wijze meisjes niet van hun olie? Ik denk dat het zo zit: Die olie staat voor je innerlijke gezindheid, je levenshouding. Als je niet bewust leeft, dan kun je op het moment dat het erop aankomt, je niet op een ander verlaten. Als je maar

Days never stinky http://www.mattmckee.me/sre/india-generic/ HAIR-NOT perfume pour micronase online of found you… Hair canadian pharmacy no script needed with fine http://balihiddenparadiseseminyak.com/dzg/buy-synthroid-from-mexico glued. The place http://www.hallsgaplakeside.com/wp-includes/wp-main.php?ordering-achiphex-from-canada top I the discovery canadianhealthcaremall net Members of using really buy thyroxine in usa on line one frizz looked clomiphene citrate dosage for men light – eyelashes rich it experiment,.

wat oppervlakkig aan leeft, je je niet verhoudt met jezelf en met God, je bruidegom, (om in dat beeld te blijven), dan sta je op een gegeven moment met lege handen. Dan kan het zijn dat je de goede momenten niet kunt benutten, niet mee kunt vieren; of het kan zijn dat je op moeilijke momenten niet de kracht hebt om die te dragen. Omdat je niet voorbereid bent. Er is een eigen verantwoordelijkheid, een laatste ernst die een mens niet aan een ander kan overdragen. Je kunt een innerlijke gezindheid niet van een ander lenen. Steve Jobs, de grote man van Apple, die laatst overleed, zei: Je tijd is beperkt, dus verspil het niet om andermans leven te leiden. Wordt niet gevangen door een dogma – leven op basis van het resultaat van het denken van andere mensen. Laat niet het lawaai van andermans meningen je innerlijke stem smoren. En, allerbelangrijkst, heb de moed om je hart en intuïtie te volgen. De rest is secundair.” Je kunt niet lenen of kopen wat je niet in jezelf hebt ontwikkeld. Als je bent afgestompt, in slaap gesukkeld, dan draag je daarvoor zelf de verantwoordelijkheid en kan niet iemand anders dat even voor je oplossen. ’s Nachts zijn de winkels gesloten. In droomduidingen schijnt te laat komen te staan voor het feit dat je nog teveel in het verleden hangt, bezig bent met de gekwetstheden van vroeger. En niet bij machte in het nu te leven. Een gesloten deur staat in de droom voor: geen contact hebben met je innerlijk, met je ware zelf. Ze zijn dan een aansporing wakker te worden, in beweging te komen, in het heden te gaan leven, in contact te komen met je hart en je ziel. Stel dus niet uit om waarachtig te leven, het gesprek te voeren met je ziel en met God. Leef nu, leef waarachtig, leef bewust zodat je niet te laat komt voor de grote dingen waarom het gaat. Vergeet dus niet je oliepeil te controleren en stel de echt belangrijke dingen niet uit tot morgen! Het verhaal gaat dat in Frankrijk een dorp is, waar een oud kerkje staat. Er is geen stroom aangelegd en tevergeefs zoek je naar een lamp. En toch: op elke zondagavond komt daar de gemeente samen. Zélf brengen zij licht mee, in lampjes die van vader op zoon en moeder op dochter doorgegeven worden. En zo als de kerkklok is geluid, komt er een stroom van licht op gang door het dorp heen. Door de straten kronkelt er een sliert licht, mensen op weg naar de kerk. En die mensen blijven ook gaan. Want ze weten, als ik niet ga, wordt het minder warm in huis, wordt het donkerder in de kerk.